Tag Archive

פיתוח דרייבר למשדר מקלט אינפרה-אדום – שליטה במכשירים חשמליים מהמחשב

Published on 1 בפברואר 2009 By admin

במסגרת פרויקט בית חכם עליו עבדתי, רציתי להתממשק לרכיבי חשמל המופעלים על ידי תשדורת אינפרה-אדום כך שאוכל לשלוט בהם באמצעות תוכנה מהמחשב. ישנם הרבה מכשירים ביתיים כאלו: הטלוויזיה, ממיר הכבלים, מערכת הסטריאו, המזגן וכדומה. מה שמקשה על התממשקות כזו לרכיבים רבים במקביל הם שלל הפרוטוקולים השונים לתקשורת IR. מבדיקה שרירותית שביצעתי ע"י שימוש ב-Scope, לרוב […]

No results